Mám 18-ročné skúsenosti s aplikáciou pracovnoprávnych noriem v biznise, v spoločnostiach so zahraničnou účasťou (Siemens Automotive, s.r.o., Siemens, s.r.o., Slovak Telekom, a.s.) ako aj vo verejnej službe (SAV).

Oblasť pracovného práva mi bola blízka počas štúdia a tiež neskôr, kedy som sa na pozíciach právnika, špecialistu pracovnoprávnych vzťahov a následne manažéra personálnej správy (tím 12- 40 zamestnancov) zaoberala personálnymi auditmi, tvorbou a pripomienkovaním HR smerníc, manažovaním špeciálnych projektov (zdieľané pracoviská, telework, nerovnomerne rozvrhnuté pracovné časy, elektronizácia procesov) a  kolektívnym vyjednávaním.

Venovala som sa tiež prenájmu pracovnej sily (dočasne prideľovaným zamestnancom),  od dojednávania podmienok s dodávateľmi až po interné nastavenia procesov vo vnútri spoločnosti.

Mám tiež skúsenosti s transformujúcou sa telekomunikačnou spoločnosťou a s tým súvisiacimi požiadavkami na HR. Bola som zodpovedná za poskytovanie poradenstva zamestnancom spoločnosti v oblasti personalistiky a miezd, odmeňovania a benefitov, vzdelávania a rozvoja.

Pracovnoprávne poradenstvo som poskytovala prostredníctvom denníka Pravda, týždenníka Trend, odbornej publikácii RAABE a slovenskej televízie RTVS.

Od 17. februára 2017 podnikám a posúvam získané vedomosti a skúsenosti mojim klientom. Pracujem s vysokým nasadením, dôsledne, v záujme klienta hľadám najjednoduchšie riešenia s cieľom úspor nákladov a zefektívnovaním procesov.