Vzdelávanie/rozvojové programy v oblasti pracovnoprávnej a súvisiacej legislatívy sú realizované na pracovisku zákazníka (napr. vzdelávanie HR tímov vo väčších spoločnostiach, pracovnoprávne minimum pre manažérov) alebo ako otvorený kurz pre širokú verejnosť.

Vzdelávanie na pracovisku zákazníka/klienta

  • Vzdelávanie je nastavené presne podľa očakávaní a požiadaviek zákazníka. Riešime to, čo klienta najviac „páli“.
  • Výber témy, rovnako aj dĺžka školenia závisí od zákazníka – možno sa venovať napr. témam predzmluvných vzťahov (na čo sa môžete pýtať pri recruitingu), vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru, ako správne manažovať prepustenie väčšieho počtu zamestnancov vrátane hromadného prepúšťania, nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru, pracovnému času, prekážkam v práci, materským a rodičovským dovolenkám, zodpovednosti za škodu, „dohodárom“, rovnako dočasne prideleným zamestnancom, prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, cezhraničnému vysielaniu zamestnancov. Školenie môže byť zamerané aj napr. len na zmeny v pracovnoprávnej legislatíve, napr. novely Zákonníka práce v rokoch 2015 a 2016.
  • Školenie, alebo inak rozvojový program je plný príkladov z praxe, prípadových štúdií, rozhodnutí súdov, ktoré napomáhajú zapamätaniu si preberaných tém.
  • Účastníkom zostáva po skončení školenia k dispozícii školiaci materiál, kde nájdu prehľadné tabuľky napr. k výpovedným dobám, porušeniam disciplíny, organizačným zmenám, ochranným dobám.

Otvorené kurzy pre širokú verejnosť

Témy, dĺžka kurzu, rozsah školiaceho materiálu závisia od zvolenej témy.